Cửa hàng tiện lợi tiếng Hàn là gì

“Cửa hàng tiện lợi” trong tiếng Hàn được gọi là “편의점” (pyeon-uijeom). Đây là loại cửa hàng bán lẻ quy mô nhỏ, nhằm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Cửa hàng tiện lợi là 편의점 (pyeon-uijeom). Đa phần các cửa hàng tiện lợi thường hoạt động 24/24 kể cả những ngày lễ nên được nhiều người thường xuyên ghé mua.

Sản phẩm ở cửa hàng tiện lợi giá thường cao hơn giá mà người tiêu dùng phải trả khi mua ở cửa hàng bách hoá.

Những từ vựng tiếng Hàn liên quan đến cửa hàng tiện lợi.

가게 (gage): Cửa hàng.

백화점 (baeghwajeom): Cửa hàng bách hóa.

시장 (sijang): Chợ.

잡화 상점 (jabhwa sangjeom): Cửa hàng tạp hóa.

상품 (sangpum): Sản phẩm.

식료품 (siglyopum): Nguyên liệu, thực phẩm.

상거래 (sang-geolae): Việc mua bán.

서비스 (seobiseu): Dịch vụ.

배달하다 (baedalhada): Giao hàng.

영업 (yeong-eob): Việc kinh doanh.

구매 (gumae): Việc mua.

고객 (gogaeg): Khách hàng.

편리하다 (pyeonlihada): Thuận tiện.

감시 카메라 (gamsi kamela): Camera giám sát.

편의점 택배 (pyeon-uijeom taegbae): Dịch vụ chuyển phát nhanh tiện lợi.

편의점주 (pyeon-uijeomju): Chủ cửa hàng tiện lợi.

세탁 편의점 (setag pyeon-uijeom): Cửa hàng giặt là tiện lợi.

이동화편의점 (idonghwapyeon-uijeom): Cửa hàng tiện lợi di động.

자판기형편의점 (japangihyeongpyeon-uijeom): Cửa hàng tiện lợi bán tự động.

이십가 시편의점 (isibga sipyeon-uijeom): Cửa hàng tiện lợi 24h.

Bài viết cửa hàng tiện lợi tiếng Hàn là gì được tổng hợp bởi Vinhomesgoldenriverbs.com.

Tìm hiểu thêm:

0913.756.339