Cho thuê căn hộ Vinhomes Golden River

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ Vinhomes Golden River

Giá cho thuê: 800 USD/ tháng. Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 800 USD/ tháng. Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 800 USD/ tháng. Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 800 USD/ tháng. Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 800 USD/ tháng. Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 800 USD/ tháng. Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 750 USD/ tháng. Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 750 USD/ tháng. Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Cho thuê

Xem thêm Căn hộ 1 Phòng Ngủ Cho Thuê

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ Vinhomes Golden River

Giá cho thuê: 1200 USD/ tháng. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 900 USD/ tháng. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1200 USD/ tháng. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1100 USD/ tháng. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1000 USD/ tháng. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1200 USD/ tháng. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1150 USD/ tháng. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 950 USD/ tháng. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Xem thêm Căn hộ 2 Phòng Ngủ Cho Thuê

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ Vinhomes Golden River

Giá cho thuê: 1800 USD/ tháng. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1900 USD/ tháng. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1600 USD/ tháng. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1500 USD/ tháng. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1500 USD/ tháng. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1600 USD/ tháng. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1700 USD/ tháng. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1800 USD/ tháng. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Xem thêm Căn hộ 3 Phòng Ngủ Cho Thuê

Cho thuê căn hộ 4 phòng ngủ Vinhomes Golden River

Giá cho thuê: 2500 USD/ tháng. Phòng ngủ: 4 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 2400 USD/ tháng. Phòng ngủ: 4 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 2300 USD/ tháng. Phòng ngủ: 4 Tình trạng: Cho thuê

Xem thêm Căn hộ 4 Phòng Ngủ Cho Thuê

Q&A Dự án Vinhomes Golden River

Giá cho thuê căn hộ Vinhomes Golden River từ 850$/tháng.

Vị trí dự án Vinhomes Golden River có địa chị tại Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Chủ đầu tư dự án Vinhomes Golden River là Tập đoàn Vingroup.