Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ Vinhomes Golden River

Giá cho thuê: 1200 USD/ tháng. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 900 USD/ tháng. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1200 USD/ tháng. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1100 USD/ tháng. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1000 USD/ tháng. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1200 USD/ tháng. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1150 USD/ tháng. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 950 USD/ tháng. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1050 USD/ tháng. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1200 USD/ tháng. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1100 USD/ tháng. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1200 USD/ tháng. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

0913.756.339
0913.756.339