Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ Vinhomes Golden River

Giá cho thuê: 1800 USD/ tháng. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1900 USD/ tháng. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1600 USD/ tháng. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1500 USD/ tháng. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1500 USD/ tháng. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1600 USD/ tháng. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1700 USD/ tháng. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1800 USD/ tháng. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1600 USD/ tháng. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 1700 USD/ tháng. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 2200 USD/ tháng. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuê: 2100 USD/ tháng. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

0913.756.339
0913.756.339