Bán căn hộ Vinhomes Golden River

Bán căn hộ 1 phòng ngủ Vinhomes Golden River

Giá chào bán: 5.4 tỷ/cănPhòng ngủ: 1Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 5.8 tỷ/cănPhòng ngủ: 1Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 5.6 tỷ/cănPhòng ngủ: 1Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 6 tỷ/cănPhòng ngủ: 1Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 6.3 tỷ/cănPhòng ngủ: 1Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 5.8 tỷ/cănPhòng ngủ: 1Tình trạng: Đang chào bán

Bán căn hộ 2 phòng ngủ Vinhomes Golden River

Giá chào bán: 9 tỷ/cănPhòng ngủ: 1Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 7.8 tỷ/cănPhòng ngủ: 1Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 8.7 tỷ/cănPhòng ngủ: 1Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 9 tỷ/cănPhòng ngủ: 1Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 9.5 tỷ/cănPhòng ngủ: 1Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 9 tỷ/cănPhòng ngủ: 1Tình trạng: Đang chào bán

Bán căn hộ 3 phòng ngủ Vinhomes Golden River

Giá chào bán: 15 tỷ/cănPhòng ngủ: 1Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 16.5 tỷ/cănPhòng ngủ: 1Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 14 tỷ/cănPhòng ngủ: 1Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 18 tỷ/cănPhòng ngủ: 1Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 17 tỷ/cănPhòng ngủ: 1Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 15 tỷ/cănPhòng ngủ: 1Tình trạng: Đang chào bán

Bán căn hộ 4 phòng ngủ Vinhomes Golden River

Giá chào bán: 26 tỷ/cănPhòng ngủ: 1Tình trạng: Đang chào bán

Q&A Dự án Vinhomes Golden River

Giá bán căn hộ Vinhomes Golden River từ 5.5 tỷ/căn.

Vị trí dự án Vinhomes Golden River có địa chị tại Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Chủ đầu tư dự án Vinhomes Golden River là Tập đoàn Vingroup.