Các mẫu câu tiếng Anh đơn giản khi mua sắm

Khi tham gia du lịch hoặc công tác ở nước ngoài, việc sử dụng các cấu trúc câu tiếng Anh đơn giản để giao tiếp và mua sắm là quan trọng. Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh đơn giản liên quan đến việc mua sắm.

Một số mẫu câu tiếng Anh khi mua sắm:

What times are you open?

Mấy giờ cửa hàng mở cửa?

Are you open on Saturday?

Cửa hàng có mở vào ngày thứ bảy không?

What time do you close today?

Hôm nay mấy giờ cửa hàng đóng cửa?

I’m looking for the latest version of this model.

Tôi đang tìm phiên bản mới nhất của mẫu này.

I’ll take it.

Tôi sẽ lấy nó.

How much does this cost?

Cái này giá bao nhiêu?

How much are these?

Những cái này bao nhiêu tiền?

How much is that hat in the shelf?

Cái nón trên kệ kia bao nhiêu tiền?

That’s cheap.

Rẻ thật.

That’s expensive.

Đắt quá.

Do you sell toothpaste?

Bạn có bán kem đánh răng không?

I’m looking for black shoes.

Tôi đang muốn tìm giày màu đen.

Could you tell me where the office dress is?

Bạn có thể cho tôi biết váy công sở ở đâu không?

Where can I find the white shirt?

Tôi có thể tìm áo sơ mi trắng ở đâu?

It doesn’t fit me.

Cái này không vừa với tôi.

It doesn’t suit me.

Cái này không hợp với tôi.

It’s too wide.

Cái này rộng quá.

Have you got this in another colour?

Mẫu này còn màu khác không?

where can I try this on, please?

Tôi có thể thử nó ở đâu vậy?

Where is the check out?

Quầy thu ngân ở đâu vậy?

I’m afraid I don’t have any change.

Tôi e rằng tôi không có tiền lẻ.

Do you accept credit cards?

Ở đây có chấp nhận thẻ tín dụng không?

I’ll pay by cash.

Tôi sẽ thanh toán bằng tiền mặt.

Một số từ vựng tiếng Anh khi mua sắm:

Refund /ˈriːfʌnd/: Hoàn tiền.

Receipt /rɪˈsiːt/: Giấy biên nhận.

Queue /kjuː/: Xếp hàng.

Purse /pɜːrs/: Ví phụ nữ

Out of stock /aʊt əv stɑːk/: Hết hàng.

In stock /ɪn stɑːk/: Còn hàng.

Credit card /ˈkredɪt kɑːrd/: Thẻ tín dụng.

Complaint /kəmˈpleɪnt/: Lời phàn nàn.

Bài viết các mẫu câu tiếng Anh đơn giản khi mua sắm được tổng hợp bởi vinhomesgoldenriverbs.com.

0913.756.339