Locker loop là gì

Locker loop trong tiếng Việt có thể được dịch là “vòng khóa.” Vòng khóa là một hệ thống vòng kín hồi tiếp, trong đó tín hiệu hồi tiếp được sử dụng để khóa tần số và pha của tín hiệu ra, điều này phụ thuộc vào tần số và pha của tín hiệu đầu vào.

Locker loop theo nghĩa tiếng Việt là vòng khóa.

Vòng khóa là hệ thống vòng kín hồi tiếp, trong đó tín hiệu hồi tiếp dùng để khóa tần số và pha của tín hiệu ra theo tần số và pha tín hiệu vào.

Tín hiệu vào có thể có dạng tương tự hình sine hoặc dạng số.

Nguyên lý hoạt động của locker loop:

Khi có tín hiệu vào được khuếch đại và hạn chế biên độ để đạt dạng gần vuông khi đưa vào vòng khóa.

Lỗi pha càng lớn thì mạch dao động điều khiển bằng điện áp càng chỉnh tần số để về mức tần và pha phù hợp với tín hiệu vào.

Giữ pha tín hiệu ngõ vào và ngõ ra trong bước khóa cũng như giữ tần số ngõ vào và ngõ ra.

Khi bố trí mạch dao động điều khiển bằng điện áp có mạch dao động ở tần số cao gấp 2N lần rồi chia tần đến tần số tín hiệu ngõ vào và có thể lấy ra một tần số là bội số của tần số tín hiệu ngõ vào.

Locker loop được sử dụng để đồng bộ đồng hồ nhịp máy tính và tổng hợp tần số.

Ứng dụng của locker loop:

Ứng dụng đầu tiên của locker loop là vào năm 1932 trong việc tách sóng đồng bộ.

Hiện nay, locker loop được sử dụng rộng rãi trong phát thanh, viễn thông, máy tính và các ứng dụng khác của kỹ thuật điện tử.

Bài viết locker loop là gì được tổng hợp bởi vinhomesgoldenriverbs.com.

0913.756.339
0913.756.339