Bằng Nat Test có thời hạn bao lâu

Bằng Nat Test không bao giờ hết hạn, có nghĩa là bằng này sẽ có giá trị vĩnh viễn theo quy định của Nhật. Khi thi đạt chứng chỉ tiếng Nhật, bạn sẽ được cấp bằng phù hợp với năng lực và chứng chỉ này có giá trị quốc tế.

Thời hạn của bằng Nat-Test khi nhìn vào chứng chỉ tiếng Nhật bạn sẽ không thấy được dòng ghi thời hạn của chứng chỉ. Chính vì thế chứng chỉ tiếng Nhật sẽ không có thời hạn.

Theo quy định của Nhật Bản khi bạn đã đạt chứng chỉ tiếng Nhật bạn sẽ được cấp chứng chỉ tương ứng với năng lực của bản thân.

Chứng chỉ này có giá trị quốc tế được chấp nhận trên toàn thế giới và không có thời hạn về thời gian hiệu lực, vì thế thời hạn bằng Nat-Test là mãi mãi.

Tuy nhiên một số công ty ở Việt Nam chỉ chấp nhận bằng có hiệu lực trong khoảng thời gian từ 2-3 năm.

Không phải là do bằng không có hiệu lực mà do nhà tuyển dụng tránh trường hợp sau thời gian quá lâu bạn không sử dụng tiếng Nhật nên trình độ sẽ bị sa sút và không đánh giá được qua tấm bằng.

Nếu chứng minh được khả năng tiếng Nhật của bản thân rất đúng so với tấm bằng thì công ty sẽ vẫn vui vẻ nhận bạn cho dù tấm bằng đã có giá trị lên tới 10 năm.

Bài viết bằng Nat Test có thời hạn bao lâu được tổng hợp bởi Vinhomesgoldenriverbs.com.

Tìm hiểu thêm:

0913.756.339