Du lịch tiếng Anh là gì

Du lịch trong tiếng Anh được gọi là ‘travel’, phiên âm là ˈtræv.əl. Đây là các hoạt động, chuyến đi nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, khám phá, giải trí và nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian cụ thể.

Du lịch tiếng Anh là travel.

Phiên âm là /ˈtræv.əl/.

Một số từ tiếng Anh đồng nghĩa với du lịch: Direct, road, rove, overriding, bag drop, travelling.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến du lịch:Du lịch tiếng Anh là gì

Guide /ɡaɪd/: Hướng dẫn viên du lịch.

Bucket shop: Cửa hàng bán vé.

Tourist /ˈtʊərɪst/: Du khách.

High season: Mùa du lịch cao điểm.

Package tour: Tour trọn gói.

Mẫu câu tiếng Anh liên quan đến du lịch:

I like to travel but i’m fond of more my home.

Tôi thích đi du lịch nhưng tôi thích nhà của tôi hơn.

We like to travel in the autumn when there are fewer tourists.

Chúng tôi thích đi du lịch vào mùa thu khi có ít khách du lịch.

We share a love of literature, food and travel.

Chúng tôi chia sẻ một tình yêu của văn học, thực phẩm và du lịch.

Bài viết du lịch tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi vinhomesgoldenriverbs.com.

0913.756.339