Những phản ứng tự nhiên của con người bằng tiếng Nhật

Mô tả từ vựng về phản ứng tự nhiên của con người bằng tiếng Nhật, cùng ví dụ và câu mẫu về các phản ứng tự nhiên của con người trong tiếng Nhật.

Từ vựng về phản ứng tự nhiên của con người:

虫の息 (mushi no iki): thở thoi thóp.

吸う(suu): hút, hít.

Những phản ứng tự nhiên của con người bằng tiếng Nhật 吐く(haku): thở hắt ra.

呼吸 (kokyuu): hô hấp ,hít thở.

しゃっくり (shyakkuri): nấc cụt.

げっぷ (geppu): Ợ.

噎せる (museru): sặc.

深呼吸 (shinkokyuu): thở sâu.

嚔 (kushyami): hắt hơi.

欠伸 (akubi): ngáp.

人工呼吸 (jinkou kokyuu): hô hấp nhân tạo.

鼻で呼吸をする (hana de kokyuu wo suru): hít thở bằng mũi.

咳をする (seki wo suru): ho.
Ví dụ:

彼はコーヒーでむせた。

Kare wa kōhī de museta.

(Anh ta bị sặc cà phê).

煙にむせてせきが出た。

Kemuri ni musete seki ga deta.

(Ho vì bị sặc khói).

何をしてみてもしゃっくりが止まらなかった 。

Nani o shite mite mo shakkuri ga tomaranakatta.

(Tôi làm đủ mọi cách mà vẫn không hết nấc).

新鮮な空気を吸う (shinsen na kuuki wo suu).

Hít không khí trong lành.

Bài viết những phản ứng tự nhiên của con người được soạn bởi vinhomesgoldenriverbs.com.

0913.756.339